حجامت

حجامت توسط وسایل کاملا بهداشتی و یک بار مصرف انجام می‌شود. به وسیله لیوان مخصوص، بادکش کرده و سپس با تیغ جراحی خراش سطحی داده و مجدد بادکش کرده و خون می‌گیرند. در قدیم بوسیله دهان و از طریق شاخ گاو مکش می‌کردند. امروزه حجامت دارای مجوز است و انجام آن منع قانونی ندارد.

متخصصین حجامت ادعا می‌کنند این شیوه با ایجاد انباشت خون یا بندآوری خون در اطراف پوست عمل می‌کند. یعنی حجامت، جریان خون بدن فرد را در زیر کاپ‌ها، افزایش یا کاهش می‌دهد. خیلی از پزشکان، حجامت را به عنوان درمانی مکمل می‌دانند. یعنی حجامت می‌تواند بخشی از پروتکل درمان در علم پزشکی باشد و اثر خود را بگذارد.

خیلی از افراد حجامت را راهکاری برای تسکین درد می‌دانند. هر چند شواهدی مبنی بر موثر بودن حجامت در تسکین درد وجود دارد، اما دانشمندان نیاز به انجام تحقیقات باکیفیت‌تر و گسترده‌تری برای نتیجه گیری کامل و قطعی دارند.