زالو اندازی

زالو اندازی یک تجربه تاریخی و یک دانش کهن است که ایرانیان مهارت بالایی در به کار گیری آن داشته‌اند. درمان با زالو قطعا یکی از اسرار طول عمر است که تمدن جدید به تازگی به اهمیت آن پی برده است.

اما این تکنیک نیز مانند سایر اعمال یداوی از جمله حجامت، فصد و … آدابی دارد و رعایت کردن این موارد قبل از انجام زالو اندازی ضروری است.

زمان زالو اندازی هم مهم است!

  1. زالو اندازی بهتر است در نیمه دوم ماه های قمری بهتر است به خصوص روزهای ۱۶ و ۱۷ ماه.
  2. عده ای از اطبای طب سنتی برای زالو اندازی محدوده سنی قائل‌اند و قبل از ۲ سالگی و بعد از ۶۰ سالگی زالو اندازی را مجاز نمی‌دانند. البته بعضی هم به این محدودیت اعتقادی ندارند و زالو اندازی را در صورت نیاز در هر سنی مجاز می‌دانند.