مزوتراپی ابرو

در مزوتراپی ابرو از داروهای تقویت کننده و بهبود جریان خون استفاده می شود که به صورت میکروسکوپی به درون پوست تزریق شده و به طور مستقیم بر فولیکول های مو اثر می گذارد.در این روش نیاز به هیچ گونه بی هوشی و عمل جراحی وجود ندارد و فقط به جای اینکه شما دارویی را به صورت خوراکی مصرف کنید تا از ریزش ابروهای خود جلوگیری کنید همان داروها را و چه بسا بهتر از آن را به صورت مستقیم وارد پوست خواهیم کرد.

فواید مزوتراپی ابرو

بهبود خون رسانی: وجود داروهای اتساع دهنده عروق در مزوتراپی ابرو باعث افزایش گردش خون در بافت های پوست صورت می شود.
غذارسانی به پوست و فولیکول ها: ترکیب داروهای به کار رفته در مزوتراپی ابرو شامل انواع ویتامین ها،امینواسیدها و مواد معدنی است.
جلوگیری از فرآیند تحلیل رفتن فولیکول ها: تغذیه مناسب فولیکول ها و شادابی آن ها قطعا حالت ابروها را نیز بهبود می‌بخشد.
تنظیم رشد چربی پوست: داروهایی که در مزوتراپی ابرو استفاده شده اند ترشح غدد چربی را نیز کنترل می کنند.
با مزوتراپی ابرو چهره خودتان را جذاب تر و زیبا تر کنید حتی به چشم هایتان روحی دوباره ببخشید.