کربوکسی تراپی لاغری

کربوکسی تراپی در بدن ذخایر مقاوم چربی را اصلاح می کند. پس از ورود به ذخایر چربی co2 به اسید کربنیک تبدیل می شود که سلول چربی را حل می کند و چربی را آزاد می سازد. افزایش تخلیه لنفاوی به ناحیه متابولیسم و دفع چربی آزاد شده را در نواحی چربی شکم و پهلوها بهبود می بخشد.

مراحل تزریق در کربوکسی

در ابتدا پزشک بدن را بررسی می کند و مقدار co2 را که باید در این ناحیه تزریق شود، تعیین می کند. هر جلسه درمانی از 10 تا 15 دقیقه طول خواهد کشید که co2 با استفاده از سوزن کالیبر بسیار ریز(کمتر از 3/0 میلی متر) زیر پوست تزریق می شود.

روند بسیار ساده است و بیهوشی صورت نمی گیرد و بعد از اتمام جلسه درمانی حتی به یک قرص مسکن هم نیازی نیست.